• Reunió per parlar de la transversalitat de l'Oficina de Cooperació al Desenvoliupament i Solidaritat (OCDS). Hi assisteix el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

  • Start: Monday, 01 February 09:30
    End: Monday, 01 February 10:30
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom