• Comissió de Contractació (recursos Biologia Fonamental). Hi assisteix el vicerector de Docència

  • Start: Friday, 22 January 10:00
    End: Friday, 22 January 12:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom