• Pràctiques curriculars externes dels estudis de grau. Hi assisteix el vicerector de Docència

  • Start: Monday, 18 January 10:00
    End: Monday, 18 January 11:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom