• Comissió de selecció d’ajuts de pagament de matrícula. Hi assisteix la vicerectora d'Estudiants

  • Start: Monday, 18 January 13:30
    End: Monday, 18 January 15:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom.

    XII convocatòria d’ajuts de pagament de matrícula de la Universitat de les Illes Balears per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals i amb la condició de refugiat o sol·licitant d’asil i per als estudiants afectats per la crisi sanitària motivada per la pandèmia de Covid-19  (curs acadèmic 2020-21)