• Reunió amb el cap serveis de biblioteca. Hi assisteix la vicerectora d'Estudiants

  • Start: Monday, 18 January 09:00
    End: Monday, 18 January 10:30
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom