• Reunió Consell Social. Hi assisteix el President del Consell Social, la Secretària del Consell Social, la vicerectora d'Estudiants i el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

  • Start: Monday, 18 January 10:30
    End: Monday, 18 January 11:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: Zoom

    Reunió del jurat dels premis als TFG , per tractar el tema del guanyador