• Mesa contractació. Hi assisteix la Gerent i la vicerectora d'Economia i Infraestructures

  • Start: Thursday, 21 January 09:00
    End: Thursday, 21 January 10:30
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom