• Tesi doctoral: «No brain no pain: brain changes associated with expectatives and learning of pain control»

 • Start: Friday, 22 January 10:00
  End: Friday, 22 January 12:00
 • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
 • A les 10 hores.
   
  Doctoranda: Noemí Sánchez Nácher

  Directora: Dra. Carolina Sitges Quiros      

  Programa de doctorat en Neurociències

  Lloc: Aula de Graus, bloc A, primera planta de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

  L'enllaç d'emissió en directe es podrà consultar a la direcció: https://edoctorat.uib.cat/informa/?contentId=652448  moments abans de l'inici de la defensa