• Reunió de la Comissió mixta del conveni entre el Govern Balear, Ib Salut i la UIB per a la recerca i docència dels ensenyaments relacionats amb Ciències de la Salut. Hi assisteix el Rector, la Gerent, el vicerector de Campus, Cooperació i Univiversitat Saludable, el vicerector de Docència, la vicerectora de Professorat i la vicerectora d'Economia

  • Start: Thursday, 21 January 13:00
    End: Thursday, 21 January 14:30
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Reunió de la Comissió Mixta del conveni entre el Govern Balear, IB Salut i la UIB per a la recerca i docència dels ensenyaments relacinats amb Ciències de la Salut.