• Visita al Rector del coordiandor de la Olimpíada de Matemàtiques a la UIB

  • Start: Friday, 15 January 10:00
    End: Friday, 15 January 11:00
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Visita al Rector del coordinador de la Olímpíada Matemàtiques a la UIB, senyor Miguel Amengual, acompayat de la vicerectora d'Estudiants.