• OSD (Oficina Suport a la Docència). Hi assisteix el vicerector de Docència

  • Start: Monday, 11 January 08:30
    End: Monday, 11 January 10:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • UIB