• Mesa de contractació. Hi assisteix la vicerectora d'Economia i Infraestructures

  • Start: Thursday, 14 January 09:00
    End: Thursday, 14 January 10:00
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom