• Mesa Contractació. Hi assisteix la vicerectora d'Economia i Infraestructures

  • Start: Monday, 21 December 12:00
    End: Monday, 21 December 13:00
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom