• Assistència a la convocatòria del Patronat de la Fundació Estudis Superiors Música i Arts Escéniques Illes Balears (FESMAE). Hi assisteix la vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries

  • Start: Monday, 21 December 12:30
    End: Monday, 21 December 14:00
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom