• Informe Fundación Conocimiento y dessarrollo. Hi assisteix el vicerector de Docència

  • Start: Thursday, 17 December 13:00
    End: Thursday, 17 December 14:30
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics.