• Garantia de Qualitat del Màster de Formació de Professorat. Hi assisteix el vicerector de Docència

  • Start: Wednesday, 16 December 09:00
    End: Wednesday, 16 December 10:00
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics.