• «La música comença on acaba el llenguatge»

 • Start: Friday, 04 December 16:00
  End: Friday, 04 December 17:00
 • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
 • A les 16 hores.

  Sessió explicativa de l'assignatura optativa Història de la Música (20280) del grau d'Història de l'Art (adreçada als alumnes del grau d’Història de l’Art).

  Ponent: Dr. Llorenç Gelabert Gual, professor a l’àrea de Didàctica de l’Expressió Musical (Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques)

  Modalitat: en línia.

  Enllaç: <https://eu.bbcollab.com/guest/407b00e75b3949b1a573e79061447d2d>

   

  La música, com a fet artístic, s’ha manifestat al llarg de la història de la humanitat i en totes les civilitzacions, pretèrites i del món contemporani. Nogensmenys, per la seva naturalesa intangible, esdevé un art diferent de la resta. Aquesta categoria immaterial porta implícita, en molts casos, una dificultat afegida quant a la interpretació del fet sonor i la seva teorització. A través d'aquesta assignatura, es pretén aportar eines per al coneixement i anàlisi de l'evolució musical al llarg del temps, abocant la formació en dos àmbits nuclears: la fonamentació teòrica i l'audició crítica. La història de la humanitat, així com la història de la música i de la resta de manifestacions artístiques, és cíclica i està condicionada per un gran nombre de variables. Cada període forma part d’un context històric i social, i s'interrelaciona amb l'anterior i el subsegüent. Fruit d'aquest procés, esdevenen l'evolució i els nous paradigmes. No obstant això, la música existeix per ser escoltada i gaudir-ne, la qual cosa és imprescindible per poder determinar les característiques musicals de cada època històrica. Per això, el que hem d’aprendre a fer, sobretot, és escoltar la música i extreure’n la identitat en cada període de la història. Cal recordar que els primers enregistraments sonors daten de final del segle XIX. Per això, disposam de referències originals quant a les formes d'interpretació des d'aquell moment fins als nostres dies. Per a les músiques anteriors, en canvi, caldrà recórrer a fonts secundàries que requereixen ser interpretades i contrastades. Conèixer les músiques del passat implicarà establir uns paràmetres d'anàlisi auditiva aliens als contextos actuals i sustentats en l'àmplia literatura musicològica existent. Tot plegat serà objecte d'anàlisi al llarg de l'assignatura, així com la relació de la música amb les altres arts.