• Lliçó inaugural del curs acadèmic 2020-21 dels Diplomes de la Universitat Oberta per a Majors (UOM)

  • Start: Thursday, 01 October 18:30
    End: Thursday, 01 October 20:00
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Lliçó inugural del curs acadèmic 2020-21 dels Diplomes de la Universitat Oberta per a Majors (UOM)