• Tesi doctoral: «Accesibilidad alimentaria en el sector de hostelería, restauración y cáterin de Mallorca»

 • Monday, 27 July
 • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
 • A les 11 hores.
   
  Doctoranda: Sra. María Sunilda Muntaner Gil
   
  Directors: Dr. Antoni Aguiló Pons i Dr. Pedro J. Tauler Riera
   
  Programa de doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença
   
  Lloc: Aula de videoconferència AV02 de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
   
  Enllaç emissió en directe (streaming): https://portal.vc.uib.es/portal/tenants/default/recording/
   
  Per poder fer preguntes els doctors del públic que no puguin assistir de forma presencial: https://spaces.zang.io/spaces/5f16ae19a8ac0b2ab3d2806b