• Consell Assessor de Dret Civil balear

  • Wednesday, 22 July
  • Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, Passeig de Sagrera, Palma, España
  • Es realitzarà presencialment: Conselleria de Presidència.