• Tesi doctoral: «Efectos del envejecimiento y la neuromodulación sobre la corteza somatomotora»

 • Thursday, 23 July
 • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
 • A les 10 hores.
   
  Doctorand: Juan Lorenzo Terrasa Navarro
   
  Directors: Dr. Pedro J. Montoya Jiménez, Dra. Carolina Sitges Quirós i Dr. Miguel Ángel Muñoz García 
   
  Programa de doctorat en Neurociències
   
  Lloc: Aula de videoconferència AV02 de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
   
  Enllaç emissió en directe (streaming): https://portal.vc.uib.es/portal/tenants/default/recording/
   
  Per poder fer preguntes els doctors del públic que no puguin assistir de forma presencial: https://spaces.avayacloud.com/spaces/5f0d7b474180e238b7ad3344