• Mecànica i electromagnetisme per a enginyers

  • Thursday, 03 September
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Aquest curs pertany als deu cursos de preparació per al grau 2020.

    Destinataris: Estudiants, de primer curs especialment, matriculats en els graus d’Enginyeria de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears que vulguin revisar els conceptes bàsics de la física mecànica i electromagnètica per a enginyers.

    Més informació