• Curs de preparació per al grau: English for Tourism

  • Tuesday, 01 September
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Aquest curs pertany als deu cursos de preparació per al grau 2020.

    Aquest curs s’adreça als alumnes de nou ingrés que vulguin familiaritzar-se amb l’anglès específic dels graus de Turisme i d'Administració i Direcció d'Empreses per assolir un millor aprofitament dels estudis. Els continguts estan dissenyats tant per als alumnes que desitgen fer l’itinerari en anglès com per als que vulguin millorar els coneixements de la llengua. L’enfocament és pràctic i posa especial èmfasi en la destresa oral i el coneixement de vocabulari específic del sector turístic.

    Més informació