• Tesi doctoral: «Relaciones existentes entre la variable ansiedad y el rendimiento deportivo»

 • Friday, 17 July
 • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
 • A les 10 hores.
   
  Doctorand: Sr. Antonio Núñez Prats
   
  Director: Dr. Alejandro García Mas
   
  Programa de doctorat en Psicologia
   
  Lloc: Aula de videoconferència AV02 de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
   
  Enllaç emissió en directe (streaming): https://portal.vc.uib.es/portal/tenants/default/recording/
   
  Per poder fer preguntes els doctors del públic que no puguin assistir de forma presencial: https://spaces.avayacloud.com/spaces/5f06c8e9e9ee9f0c8d47f744