• Curs d'estiu: Coavaluació entre alumnes a Aula digital

  • Tuesday, 21 July
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Aquest curs forma part dels cursos d'estiu relacionats amb l'Ús d’Aula digital (exclusivament per a professorat de la UIB).

     

    Més informació