• Curs d'estiu: Aprenentatge amb dispositius mòbils: recomanacions bàsiques i guies generals

  • Thursday, 16 July
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  •  

    Més informació