• Curs d'estiu: Cómo atrapar la atención de tu estudiante desde un video...

  • Monday, 13 July
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • El títol complet és: Cómo atrapar la atención de tu estudiante desde un video que puedas grabarte o autograbarte. Video narrativa

     

    Més informació