• Seminari web «Camins de la modernitat. Estudis sobre art i arquitectura a Mallorca (1874-1936)»

 • Thursday, 02 July
 • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
 • De 17 a 19.30 hores

   

  El seminari web exposa els resultats del projecte de recerca «La institucionalització de la modernitat. Arts visuals a Mallorca (1874-1936)» (R+D HAR2016-77135-P).

  Les investigacions que es presenten reflexionen sobre la creació artística en els seus diferents camps, des de la pintura fins a l’arquitectura, passant per la fotografia, l’urbanisme, la jardineria i el patrimoni. Les diverses anàlisis s’han plantejat des de diversos supòsits teòrics i metodològics, amb l’objectiu compartit d’identificar, dins l’entramat historicoartístic de l’illa, les fites i els autors del període, els paradigmes estètics, la relació art-tècnica, el desenvolupament de noves tipologies edilícies o l’aportació de les dones artistes.

  El seminari té com a objectiu valorar les interrelacions i sinergies que incentivà la modernitat artística a l’illa, així com fomentar el debat entorn d’un moment en què les arts es converteixen en mitjans propagadors de les noves icones de la modernitat.

   

  Destinataris

  PDI i alumnat de la UIB.

   

  Inscripció

  Gratuïta, a través del formulari

  Es lliurarà certificat d’assistència.

   

  Coordinació i contacte

  Júlia Roman Quetglas

  María Sebastián Sebastián