• Resolució al·legacions causes sobrevingudes

  • Monday, 22 June
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtica: Zoom