• EADTU & Open Virtual Mobility Webinar

  • Thursday, 18 June
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • La mobilitat virtual té un gran potencial per contribuir a la internacionalització, la innovació i la inclusió en l'Educació superior.

    El projecte openVM té com a objectiu donar suport a professors i estudiants d'educació superior en el desenvolupament, avaluació i reconeixement de les habilitats necessàries per a dissenyar , implementar i participar en activitats de mobilitat virtual en línia amb els principis de l'educació oberta.

    El resultat clau de el projecte openVM és el Learning Hub o Centre d'Aprenentatge de Mobilitat Virtual i un curs d'aprenentatge en línia massiu (MOOC).