• Implementació d'Accions d'Innovació Docent en Estudis Universitaris de Ciències

 • Thursday, 17 September
 • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
 • Virtual: 17, 18, 24 i 25 de setembre de 2020.

  Vol ser un punt de trobada per intercanviar experiències i de relació entre totes aquelles persones interessades en l'ensenyament de les ciències en l’àmbit universitari (grau, màster i doctorat).

  Hi ha reptes nous i cal revisar les perspectives sobre la qualitat i millora de l'ensenyament de les ciències. És una activitat que està adreçada especialment als professors novells i en formació dels estudis de ciències.

  A la Facultat de Ciències i al Centre d’Estudis de Postgrau sorgeixen moltes iniciatives de millora de la qualitat dels ensenyaments de ciències, encara que moltes vegades són a títol individual. L'intercanvi d'experiències ajuda a millorar la pràctica i, per tant, és molt important difondre les experiències en la implementació d’accions d’innovació docent la finalitat de les quals ha estat millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge, l’avaluació i la promoció de processos de coordinació docent i treball en equip entre el professorat.

  Activitat gratuïta. S'acreditarà la presentació de les comunicacions i la participació a la jornada.

  Més informació