• Consell de Direcció

  • Tuesday, 09 June
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Hi assisteixen: el Rector, la Secretària General, la Gerent i els vicerectors