• Consell Assessor de Dret Civil Balear

  • Wednesday, 03 June
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: Zoom