• Seminari «Framing Effects on Risk-Taking Behavior: Evidence from a Field Experiment»

  • Friday, 22 May
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • A les 12 hores.

    Seminari a càrrec de Pau Balart.

     

    Més informació