• Macroeconomia i crisi per la covid-19: UCI i respiració assistida

 • Thursday, 14 May
 • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
 • A les 16 hores.

  Organització: Facultat d’Economia i Empresa, Universitat de les Illes Balears

  En aquest seminari en línia s’analitzarà la situació macroeconòmica derivada de la pandèmia COVID-19. Entre altres aspectes, s’hi tractaran l’impacte que tenen les mesures de confinament sobre l’economia, es farà una comparativa entre la crisi actual i la Gran Recessió, i s’hi avaluaran les mesures de política econòmica adoptades (política fiscal i monetària).

  A càrrec de:

  • Javier Capó, professor del Departament d’Economia Aplicada de la UIB.

  Obert a tota la comunitat universitària i al públic en general.

  Inscripció a: <https://webinar-macro-fee-uib.eventbrite.com>

  Més informació