• Càpsula d'èxit professional: «Storytelling o com vendre't contant la teva història»

  • Thursday, 28 May
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Descripció: Amb l'Storytelling, l'art de crear una història i comunicar-la, treballem les eines del relat amb l’objectiu d’establir una relació emocional amb qui ens escolta o ens llegeix: entrevistador, client, públic i/o lector de la pàgina web. L’Storytelling ens permet persuadir, emocionar, motivar i convèncer, qualitats necessàries per enfrontar-se a un procés de selecció amb èxit.

    Ponent: Albert Flexas, assesor d’Storytelling a Mallorca Creativa i professor de Psicologia a la UIB.

    Més informació