• Càpsula d'èxit professional: «Gestió del fracàs per anar cap al triomf»

  • Thursday, 21 May
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Descripció: Aquesta càpsula aporta coneixements i recursos per a identificar possibles elements obstructors del potencial humà, conèixer els trets fonamentals en la construcció i consecució d'objectius, i facilitar la gestió intel·ligent del fracàs i la frustració com a motor cap a l'èxit.

    Ponent: Raül Genovès. Doctor europeu en Filosofia. Director i professor del Màster en competències emocionals. Investigador vinculat a l’IRIE. Professor col·laborador a programes de formació de diversos centres de professorat i centres educatius.

    Més informació