• Píndola virtual de la UOM: 15 obres clau de la pintora mexicana Frida Kahlo

  • Monday, 04 May
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Més informació