• (CANCEL·LAT) Conferència IFISC: «Tree decompositions of real networks obtained by simulated annealing»

  • Friday, 13 March
  • A la sala de seminaris de l'IFISC, edifici dels Serveis Cientificotècnics del campus universitari
  • A les 12 hores.

    Conferència a càrrec de Konstantin Klemm, IFISC.


    Més informació