• Signatura conveni-Sampol Ingeniería y Obras, SA

  • Monday, 16 March
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Rector
    Hi assisteixen també el vicerector Innovació i Relacions Intitucionals i el doctor Vicens Canals