• Visita als avaluadors externs per acreditació de diversos màsters

  • Friday, 13 March
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Rector
    Hi assisteixen també el vicerector de Títols i Tecnologia i la directora del SEQUA