• Presa de possessió

  • Thursday, 05 March
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Tendrà lloc a l'edifici Son Lledó.