• Presa de possessió

  • Monday, 02 March
  • Conselleria de Presidència, Passeig de Sagrera, Palma, España
  • Consell Assessor Civil Balear. Tendrà lloc en la Conselleria de Presidència de Palma.