• Inauguració del congrés «Ramón Llull y el lulismo: Fe y entendimiento»

  • Thursday, 05 March
  • Col·legi Sant Francesc, Carrer de Ramon Llull, Palma, Espanya
  • Més informació