• Emissió «¿Por qué no se hunden los barcos?»

  • Wednesday, 04 March
  • Edificio Gaspar Melchor de Jovellanos, Carrer Eivissa, Palma, Espanya
  • Emissió en el marc del projecte La universitat respon.