• Consell de direcció de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears

  • Wednesday, 26 February
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Rector
    Hi assisreixen també el vicerector de Docència i la Gerent