• Presa de possessió dels vicedegans i secretaris

  • Friday, 28 February
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Sala de reunios de Son Lledó