• Presentació «Lo Neolatino»

  • Wednesday, 26 February
  • Edifici Ramon Llull, Palma, Espanya
  • De 10 a 11 hores.

    Presentació a càrrec de: Jordi Cassany Bates (Via Neollatina, Universitat de València).