• (AJORNAT) «Introduir el rap en l'educació primària: experiències i formació per a educadors»

  • Thursday, 19 March
  • Edifici Guillem Cifre de Colonya, Carrer Eivissa, Palma, Espanya
  • Horari: de 16 a 19 hores.

    Destinataris: alumnes de l'assignatura Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària, grup 03.