• Comissió de Transparència

  • Wednesday, 26 February
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Hi assisteixen: la Secretària General, la Gerent, el cap de l'Assessoria Jurídica, la cap d'àrea de transparència i la secretària de la Comissió de Transparència.

    Sala número 2 del primer pis.